KLEURRIJK
De schoolbevolking is een afspiegeling van de wijk. Wij hebben leerlingen van verschillende nationaliteiten. Daarom leggen wij sterk de nadruk op taalbeleid.
KANSRIJK
Wij willen aansluiten bij de behoeften van elk kind. Ieder kind moet de kans krijgen om zich optimaal en vooral divers te kunnen ontwikkelen.
SUCCESVOL
Wij streven er elk jaar naar om met de CITO-eindtoets op of boven het landelijk gemiddelde uit te komen. Daarvoor hebben onze leerlingen een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.
Stel gerust uw vragen!

Meer over onze school

Team Bs Hubertus 2023
Wie zijn wij? We zijn een buurtschool met een grote verantwoordelijkheid voor onze leerlingen. We nodigen leerlingen uit om de wereld te ontdekken. Dat doen we met kleine stapjes, die beginnen in onze veilige en vertrouwde school.

We zien wat leerlingen nodig hebben, waar ze vandaan komen, waar ze naartoe willen. We weten hoe kinderen verder komen, dankzij onze aandacht voor taal, lezen en rekenen. We zien kinderen stralen als ze iets geleerd hebben wat ze eerder nog niet konden. Wat ons drijft, is kinderen weerbaar maken. We willen het beste in hen naar boven halen, zodat ze hun talenten benutten en samen werken aan een leefbare omgeving. Welkom op basisschool Hubertus, waar we oog hebben voor de kracht van àlle kinderen.

Hartelijke groet,
Team Hubertus

Schooltijden

  • Maandag 08:30 - 14:35 uur
  • Dinsdag 08:30 - 14:35 uur
  • Woensdag 08:30 - 12:30 uur
  • Donderdag 08:30 - 14:35 uur
  • Vrijdag 08:30 - 14:35 uur
De speelpauze is elke ochtend van:

Groepen 6-7-8:
10:10 - 10:25 uur

Groepen 1-2 en 3-4-5 en Taalschool:
10:30 - 10:45 uur

De lunch + pauze is als volgt ingedeeld:

Groepen 3-4-5 en Taalschool:
12:00 - 12:20 uur buiten spelen
12:20 - 12:35 uur lunch

Groepen 1-2 en 6-7-8:
12:10 - 12:25 uur lunch
12:25 - 12:45 uur buiten spelen

SINDS: 1962
LEERLINGEN: ±280
AANTAL LOKALEN: 13
2 GROENE PLEINEN