Geschiedenis en Visie

De naam, de situering en de omvang van de school

Hubertus is in de traditie de patroonheilige van de jagers. Omdat onze school in de Jagerslaan ligt, was de naam dus snel gevonden. Onze school is 1 van de 26 scholen van de Stichting Xpect Primair. De school ligt in de wijk Het Zand.

De meeste leerlingen wonen in het gebied tussen Rueckertbaan, Reitse Hoevenstraat, Westermarkt en Taxandriabaan. De school telt ± 220 leerlingen.

Typering van de school

Bs. Hubertus is een kleurrijke, kansrijke, succesvolle school.

Kleurrijk: De schoolbevolking is een afspiegeling van de wijk. Wij hebben leerlingen van verschillende nationaliteiten. Daarom leggen wij sterk de nadruk op taalbeleid.

Kansrijk: wij willen aansluiten bij de behoeften van elk kind. Ieder kind moet de kans krijgen om zich optimaal en vooral divers te ontwikkelen.

Succesvol: Wij streven er elk jaar naar om met de CITO-eindtoets op of boven het landelijk gemiddelde uit te komen. Daardoor hebben onze leerlingen een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. 

Wat is onze missie?

Ieder kind moet veilig, gezond, gelukkig en kansrijk op kunnen groeien. Onze school speelt daarin een essentiële rol. Wij bieden een prettige, veilige en duurzame leeromgeving waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Kinderen krijgen de kans om succesvol te zijn op basisschool Hubertus. Daarbij is het van belang dat het kind in balans is met zichzelf en de ander. Wij bieden een veilige en taalrijke leeromgeving waarin kinderen van verschillende culturen samen leren en groeien.

Wat is onze visie?

Basisschool Hubertus is onderdeel van stichting Xpect Primair. Wij geloven dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een prettige, veilige en duurzame leeromgeving. Onze leerkrachten maken elke dag het verschil door te enthousiasmeren, te inspireren en met collega’s voor kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs te zorgen. Optimale ontwikkeling van het kind vraagt om samenwerking tussen school, ouders en andere partijen. Als nauw samenwerkend collectief van vijfentwintig authentieke, autonome, sociaal-katholieke scholen voor primair onderwijs willen wij daarom midden in de Tilburgse samenleving staan. ‘De kracht van verbinding’ is daarbij ons leidende principe.

Basisschool Hubertus biedt een veilige, gestructureerde en taalrijke leeromgeving. Het team maakt het verschil door actief te luisteren naar het kind, te zorgen voor een prettig pedagogisch leerklimaat en het bieden van coöperatieve werkvormen. Ons uitgangspunt daarbij is ‘kleurrijk, kansrijk en succesvol’.

Schoolfruit

Ook dit schooljaar doet basisschool Hubertus mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2019-2020. Tot half april 2020 ontvangen wij wekelijks voor elk kind 3 stuks fruit of groente, gefinancierd door de EU.