logo

Geschiedenis en Visie

De naam, de situering en de omvang van de school

Hubertus is in de traditie de patroonheilige van de jagers. Omdat onze school in de Jagerslaan ligt, was de naam dus snel gevonden. Onze school is 1 van de 20 scholen van de Stichting Xpect Primair. De school ligt in de wijk Het Zand.

De meeste leerlingen wonen in het gebied tussen Rueckertbaan, Reitse Hoevenstraat, Westermarkt en Taxandriabaan. De school telt ± 280 leerlingen.

Typering van de school

Bs. Hubertus is een kleurrijke, kansrijke, succesvolle school.

Kleurrijk: De schoolbevolking is een afspiegeling van de wijk. Wij hebben leerlingen van verschillende nationaliteiten. Daarom leggen wij sterk de nadruk op taalbeleid.

Kansrijk: wij willen aansluiten bij de behoeften van elk kind. Ieder kind moet de kans krijgen om zich optimaal en vooral divers te ontwikkelen.

Succesvol: Wij streven er elk jaar naar om met de CITO-eindtoets op of boven het landelijk gemiddelde uit te komen. Daardoor hebben onze leerlingen een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs. 

Wat is onze missie?

Wij zijn basisschool Hubertus, gelegen in de wijk ’t Zand in Tilburg en wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs en realiseren daarmee dat onze leerlingen hun persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden waarmaken.

Hierbij besteden wij veel aandacht aan de taalontwikkeling van onze leerlingen. Bovendien dragen wij er, mede in samenwerking met de ouders, zorg voor dat onze leerlingen sociaal worden toegerust op het als zelfstandig individu deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Wij streven naar een veilig schoolklimaat, waarin we ‘met respect met elkaar omgaan’, hoog in het vaandel hebben staan. Dit doen wij door te werken vanuit gedragsregels, die wij met elkaar hebben afgesproken en waar wij ons aan binden. Wij verwachten dat anderen zich hier ook aan houden. 

Wat is onze visie?

We verwachten dat onze leerlingpopulatie niet sterk zal gaan verschillen van onze huidige populatie. We willen in de toekomst nog meer dan nu in staat zijn de leerlingen zich te laten ontwikkelen in de omgang met zichzelf, met anderen en met de omgeving.

Door verschillende manieren van leren aan te bieden willen wij ons werk- en leerklimaat op school nog nadrukkelijker profileren.

Wij willen onze leerlingen meer zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid laten leren; hen meer kritisch laten reflecteren op hun leerproces en meer laten leren door doen.

Ook willen wij dat zij leren problemen oplossen en keuzes maken inzake hun eigen leerproces. Wij geven deze leeractiviteiten vooral vorm binnen thema’s en projecten in een rijke leeromgeving, niet alleen binnen de school maar ook daarbuiten. 

Schoolfruit

Ook dit schooljaar doet basisschool Hubertus mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 2019-2020. Tot half april 2020 ontvangen wij wekelijks voor elk kind 3 stuks fruit of groente, gefinancierd door de EU.